Hizmetler Title

Ceza Hukuku

Yengin Hukuk Bürosu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan...

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Büromuzda şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil ed...

Aile ve Miras Hukuku

Yengin Hukuk Bürosu; Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yengin Hukuk Bürosu, Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenile...

İdare ve Vergi Hukuku

Yengin Hukuk Bürosu, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşama...

Özel Hukuk Dava Takibi

Yengin Hukuk Büromuz, geniş müvekkil portföyüne uzun yıllardır etkili bir danışm...

Kira Hukuku

Yengin Hukuk Bürosu;  başta İşyeri olmak üzere, işyeri ve konut kira sözleş...

Özelleştirme Hukuku

Yengin Hukuk, en geniş anlamda devletin iktisadi aktivitelerini veya işletmecili...

Tüketici Hukuku

Yengin Hukuk Bürosu; son yıllarda revize edilen bir hukuk dalı olan Tüketici Huk...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Müvekkillerimize marka, patent hukuku başta olmak üzere, faydalı model, endüstri...

Maden Hukuku

Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ...

TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin